Liman ve Terminaller

hospital
hospital1

EFOR, teknik taahhütlük sektöründe vermiş olduğu hizmet dışında firma ve kurumlara mühendislik, süpervizörlük, teknik bakım ve ürün satlama konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca proje bazında kurumlara ve firmalara aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.
• Proje ve keşif
• Maliyet analiz
• Planlama
• Method of statement
• Teklif ve malzeme seçimi
• Kalite kontrol ve süpervizörlük hizmetleri
• Geçici kabul ve işin teslimine yönelik dökümantasyon işleri
• Teslim sonrası bakım, teknik danışmanlık