Temel Değerler

Kalite
Günümüzün küresel dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın ilk adımı, kalite anlayışını benimsemek ve kalite uygulamalarının sürekliliğini sağlamaktır. EFOR bu hizmetleri sunarken bu anlayışı benimsemiş personeller ile çalışmaktadır. Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır ve bizim müşterilerimize sunduğumuz hizmette kalite herzaman ön plandadır. «Kalite, bizim zorlukları aşma veya varlığımızı sürdürme stratejimizdir. Verimlilik de onun sonucudur.»

Güvenilir ve dürüst olmak
Biz şirketlerin ilişkilerini evliliğe benzetiriz. Evlilikte olduğu gibi güven, şirketlerde de ilişkinin sürdürülebilirliği ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulabilmesi için gereken ana temel unsur- lardan birisidir. Güven işveren ve müşteri ile aramizdaki işi yürütmede bir çok kolaylık sağlar. Dürüstlük bu güvenin oluşmasındaki ana ilkedir.

Disiplin
Efor taahhütünü üstlendiği tüm projelerinde yerel yönetmeliklere ve yasalara uyma yükümlülüğünün bilincinde, standartlara ve normlara bağlı kalarak taahhütünü gerçekleştirir. Bu ilkelerden ödün verme- den etiğine uygun iş yapma prensibi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Efor çalıştığı bölgenin ülkenin yerel yasalarına uyulması konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek konusunda çalışma lar yapmaktadır.

Bireylere ve kültürel değerlere saygı
Bireye saygı, çalışma yöntemlerini geliştirip iyileştirmek için tüm çalışanların bilgisine, deneyimine ve hırslarına saygı duyup, bunları kullanarak olusturulur. Yeni fikirler ve ilhamlar, Efor çalısanlarının kendi becerilerini gelistirdiği günlük operasyonlardan doğar. Bu da daha yüksek kalite, verimlilik ve daha fazla iş tatmini sağlamamıza yardımcı olur. Çalısanlarımızın fikirlerine din dil ırk ayrımı gözetmek- sizin saygı duyarız. Aynı şekilde çalışma yaptığımız ülkelerde yerel kültürel değerlere saygı duyarız.

Sağlık, güvenlik ve çevre
Tüm faaliyetlerimizde çalısan sağlığını koruma, çevre kirliliğine neden olabilecek etkenleri kaynağında azaltma gayreti gösteririz.Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimini, falitelerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.
• Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararaıi standart ve kurallara uyum
• Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi • Sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesi, sürekli gelişme ve iyileştirme
• Yüksek standartlı sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi
• Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibi ve uygun kaynak kullanımı
• Risk değerlendirmeleri yapılarak tehlike ve kazalar için önlem alınması
• Çalışanların sağlık ve güvenliklerine önem verilmesi

Efor bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir. Bugüne kadar yürütmüş olduğu ve tamamlamış olduğu projeleri 0 kaza ile tamamlamış olmamızın gururunu paylaşıyoruz.